Så hanterar vi uppgifter om dej

Vi vill informera dig som är medlem i Föreningen Nenningsund om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Sedan den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och övriga EU. Den nya förordningen som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) innebär att vi måste redovisa och informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du väljer att bli medlem i Föreningen Nenningesund sparar vi dina kontaktuppgifter i ett medlemsregister (namn, adress, mejladress). Detta gör vi för att kunna skicka ut information till dej och för att veta hur många medlemmar vi har som stöttar vårt projekt. Vi sparar dess uppgifter tills du meddelar oss att du inte längre vill vara medlem och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan.

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig och om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den. Du har också rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information kan du inge klagomål till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Föreningen Nenningesund org. nr. – org.nr 802430-2153 , är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du korrigera eller avlägsna dina personuppgifter eller om du har frågor eller synpunkter gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@nenningesund.se.