Senaste styrelseprotokollet finns nu under fliken protokoll. Nästa möte hålls 13 augusti.