På senaste styrelsemöte rapporterades om ett möte som några av ledamöterna hade med Norrtälje kommuns ledning. Föreningens representanter svarade på frågor och gav en mycket preliminär kostnadskalkyl och upplevde ett starkt intresse från kommunens sida. Mötet ledde också till att föreningen nu ska ha löpande kontakt med kommunen. Läs mer om mötet i protokollet från styrelsemötet.