På senaste styrelsemötet rapporterades om ett positivt möte med representanter från nya kommunledningen i Norrtälje.. De ställde sig mycket positiva till föreningens projekt och kommunen kommer att hjälpa till att få fram en bra ansökan till Mark- och miljödomstolen. Nu finns hela protokollet ute under fliken protokoll.