En arbetsgrupp i styrelsen ska se över hur föreningen och Norrtälje kommun kan jobba tillsammans med ansökan till Mark- och miljödomstolen. Läs mer i senaste protokollet, under fliken protokoll.