Vi jobbar nu för att lämna in en ny ansökan till miljödomstolen i höst. I nya protokollet kan man läsa om att vi bl a ska kontakta länsstyrelsen och ta fram en visualisering av västra inloppet. Titta under fliken protokoll.