Nu finns det senaste protokollet ute under fliken protokoll. Nästa styrelsemöte har vi den 6 mars.