Nu finns de två senaste protokollen att läsa. Vi beklagar att det dröjt något.

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-september-.pdf

http://nenningesund.sandbox.15kstudios.com/2011/01/Styrelseprotokoll-september-.pdf