Nu drar undersökningen igång

Vecka 43 påbörjar vi den geotekniska undersökningen i området där sundet ska gå. Då kan maskiner och personal från konsultfirman synas på plats.

När det stod klart att föreningen skulle få ett bidrag från Leader Stockholmsbygd för att kunna genomföra undersökningen kunde vi äntligen börja planera för den konkret. Och i början av nästa vecka, förmodligen på tisdagen den 23 oktober, sätter konsultfirman Bjerking igång.

Bjerking ska hjälpa oss att få ett bra underlag till hur sundet ska konstrueras, de ska också undersöka vad de massor vi kommer att gräva och muddra upp innehåller. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna planera framåt för projektet, och för att kunna lämna in en gedigen ansökan om att få öppna sundet till Mark- och miljödomstolen.

Undersökningen är det första konkreta steget på vägen mot ett öppet sund och vi i styrelsen är verkligen glada att den nu kommer till stånd.