Styrelsen träffas ytterligare en gång före årsmötet 17 mars kl 18.30 i Flottans Mäns lokaler i Norrtälje.