Styrelsen träffas för nästa möte 25 novembe, kl 18.30,  i Flottans mäns lokaler i Norrtälje.