November månads styrelsemöte hålls 27/11, kl 18.30 i Flottans mäns lokaler i Norrtälje.