När börjar ni gräva?

På Rådmansödagen i lördags träffade vi många som stöttar vårt projekt. Den vanligaste frågan handlar om hur långt vi kommit.

Föreningen har deltagit i Rådmansödagen i många år och det är en stor skillnad på hur vi tas emot nu jämfört med tidigare. Många känner nu till oss och alla vi pratade med var positiva till projektet. Men vi märker en viss frustration – över att det tar så lång tid. Till viss del kan vi i styrelsen bara instämma. Det tar tid – eftersom det är ett stort och komplext projekt och under resans gång måste vi ibland backa och tänka om.

Men, som vi förklarade för alla påhejare på Rådmansödagen, det har hänt en hel del sedan vi stod där sist: Vi har fått ett stort anslag för att göra en geoteknisk undersökning, vi diskuterar med Norrtälje kommunen hur vi konkret kan lösa huvudmannaskapet och vi har fått en massa nya medlemmar.

Det är alltid lika roligt att berätta om och diskutera projektet, särskilt när vi får bekräftat att så många vill ha det här sundet. Fast i år var det också lite plågsamt – till nästa år hoppas vi på lite varmare vindar.

Redan nästa lördag, den 7 juli, kan ni träffa oss igen. Då arrangerar vi årets första vandring längs sundet. Samling kl 10 vid avfarten mot Nenningevik på Rådmansövägen.