Lite försenat pga sjukdom, men nu finns protokollet från styrelsemötet i maj att läsa.