Lokalt stöd  till projektet

Ett öppet Nenningesund skulle bli ett lyft till hela närområdet och projektet har ett starkt lokalt stöd från företagare och föreningar. Här listar vi vilka som stödjer föreningens arbete och varför de tycker att projektet är viktigt. Om ni vill vara med på listan, mejla till info@nenningesund.se.

Rådmansö-Frötuna företagareförening

Föreningen (Roff) har över 100 medlemmar i området, verksamma i alla tänkbara näringar. Styrelsen med ordförande Leif Hedberg har beslutat att ge sitt uttalade stöd till projektet Nenningesund. Så här förklarar föreningen varför projektet är viktigt: ”När Nenningesund är öppet har vi återfått den gamla resvägen till Norrtälje och på köpet fått en naturvacker sjöfartsled. Nenningesund kommer också att bli stort ett lyft för den lokala besöksnäringen!”

/Rådmansö-Frötuna företagareförening

Rådmansö hembygdsförening

”Vi i Rådmansö Hembygdsförening ser mycket positivt på om vi får en förnyad kanal uppifrån Norrtälje viken och till Södersvik. Det är inte bara av historiska skäl utan framförallt en möjlighet för mindre båtar och kajaker att förflytta sig skyddat ända från Väddö och ner till Baggensstäket. Ett annat skäl kan vara att man erhåller cirkulation av vattnet i området från Norrtälje viken och till Södersvik. Det blir också en möjlighet att ta sig runt hela Rådmansö med mindre båt om vädret tillåter.” /Per Ringhagen, Ordförande

Visit Roslagen

”Visit Roslagen tycker att arbetet med Nenningesund är viktigt då det främjar det rörliga båtlivet i Roslagens skärgård och bidrar till att göra Norrtälje hamn och stad mer lättillgänglig för besökare som kommer med  båt”. /Gisela Norén, VD, Visit Roslagen AB