På senaste mötet diskuterades bl a ett förestående möte med Länsstyrelsen samt en ny informationsbroschyr. Läs hela protokollet här:

Styrelseprotokoll juni