Den 18 december togs de här bilderna där Nenningesund är tänkt att gå. Det höga vattenståndet gör att man tydligt ser var sundet haft sin naturliga sträckning. Första bilden är från landsvägen, riktning västerut. De andra nedanför fastigheten Nenninge 2:17 som ligger nära inloppet på den västra sidan.