13 augusti höll föreningen första styrelsemötet efter årets semestrar.En del frågor har legat i träda över sommaren men nu tar vi nya tag för att färdigställa ansökan till Mark- och miljödomstolen. Läs mer under fliken protokoll. Nästa styrelsemöte äger rum 17 september 18.30 i Flottans mäns lokaler.