Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund vill  öppna vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled  hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Allmänhetens stöd till projektet är avgörande, så ett medlemskap betyder mycket. Nu går det också bra att swisha årsavgiften.

Bli medlem

Lokala krafter stöttar projektet

Ett öppet Nenningesund skulle vara till nytta och glädje för boende i området, för besökare och för lokala företag. Därför är det  också många som stöttar vårt arbete, bland annat de här föreningarna och organisationerna:
• Rådmansö-Frötuna företagareförening
• Visit Roslagen
• Rådmansö hembygdsförening

Här har vi listat några av de föreningar och organisationer som stöttar oss: Lokalt stöd