Här finns dokumenten från vårt årsmöte

Lördagen den 28 augusti höll föreningen sitt årsmöte – här hittar du mötets presentation och andra relevanta dokument.

Årets möte hölls i Rådmansö kyrkas församlingshem – men även digitalt. Utöver att redogöra för 2020 års verksamhet berättade vi om vårens viktiga kontakter med Norrtälje kommun och öppnade upp för en diskussion om hur vi ska agera framöver beroende på hur kommunen ställer sig till vår önskan att de ska vara en del i ett huvudmannaskap. Mötets övergripande råd var att vi skulle hålla flera dörrar öppna och också vidga perspektivet – vilka mer än Norrtälje kommuns kan ha ett intresse av sundet?

Den arbetsgrupp som utreder frågan på kommunen håller nu på att sammanställa ett underlag till politikerna, vi återkommer med hur detta fortskrider här på hemsidan.

Om ni missade årsmötet men vill ha en snabb överblick av verksamheten kan ni gå igenom dokumenten nedan.

årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020 Nenningesund

Revisionsberättelse 2020 Nenningesund

Balansrapport 2020

Resultatrapport 2020

Så här såg det ut i vårt digitala möte.