Ett späckat möte

Septembers styrelsemöte var minst sagt intensivt. Med anslaget från Leader ska vi nu snarast sätta igång den geotekniska utredningen. Vi kunde också bland annat rapportera om mötet med juristen vi anlitat.

Mötet  på advokatbyrå Fröberg och Lundholm, som är specialiserade på mark- och miljörätt, var minst sagt givande. Vi som var där kände nog lite att vi skulle ha gjort det här lång tidigare. Flera saker som vi tagit för givna fick vi andra besked om – och positiva sådana. Det gäller framförallt hur vi ska tänka vad gäller rådighetsavtal – vilka vi behöver ha dessa med och varför.

Rådighetsavtalen innebär att vi får tillstånd från de som har vatten eller våtmark där sundet ska gå att ansöka om att öppna upp det. Och dessa är processvillkor – dvs en förutsättning för att vi ens ska kunna ansöka.

En intressant kuriosa i sammanhanget är historien bakom dessa avtal och sakägarnas rättigheter. Lagstiftningen kring dessa frågor kom till stor del till när vattenkraften i Sverige byggdes ut.

Vi har också fått hjälp med att i grunden reda ut vilka krav som ställs på en huvudman – eller en verksamhetsutövare som det också kallas. En bra grund för det fortsatta arbetet med att sätta ihop ett förslag till kommunen.

Med Leaderanslaget på 350 000 kronor kan vi nu genomföra en geoteknisk undersökning samt två miljöutredningar. Vi vill sätta igång detta arbete så fort det bara går för att säkerställa att vi kan göra detta innan det blir för mycket vinter.

Vi  kommer så småningom också att närma oss kommunen igen, efter valstöket. Vi har tagit en första kontakt med ersättaren till vår förre kontaktperson. Hon börjar sitt jobb i oktober och vi bokar in ett möte för att datera upp henne om projektet.

Läs hela protokollet här: Styrelseprotokoll september