Ett händelserikt år

Styrelsen fick en ny ledamot, vi tackade av en annan och Tobias Arvidsson berättade om kommunens syn på projektet. Allt detta skedde på föreningens årsmöte i lördags, den 24 mars.

Eftersom vintern är ovanligt envis i år kom lite färre än vanligt till mötet. Många av våra medlemmar är fritidsboende i området och har förmodligen inte ännu börjat åka ut till Rådmansö. Totalt var vi ett 20-tal personer i Rådmansö kyrkas församlingshem.

Att mycket har hänt under året som gått – blir tydligt när det ska summeras. Styrelsen har framförallt jobbat med att hitta finansiering till en geoteknisk undersökning och detta gav före jul resultat i form av att Leader Stockholmsbygd förordar att vi ska få ett bidrag på 350 000 kr från dem. Detta ska nu godkännas av Jordbruksverket men det är i de flesta fall en formalitet. Ett annat resultat vi är mycket stolta över är att vår medlemskampanj i somras gav resultat. Under året har vi fått 60 nya betalande medlemmar – en ökning med 40 procent! Vi har nu 210 hushåll som stöttar oss – medlemskapet gäller hela familjer, så bakom de 210 döljer sig ännu fler individer.

Här kan ni läsa hela vår  verksamhetsberättelse 2017

På mötet tackade vi också av Jan Mosander, en av initiativtagarna till föreningen. Som sommarboende i området och kanotist blev han intresserad av det historiska sundet och upptäckte att andra före oss försökt öppna det. Jan har varit en jätteviktig person för föreningen och styrelsen. I hans ställe kommer Agneta Hellström. Fritidsboende i Nenninge tomtområde och väl bekant med projektet.

Vår kontaktman på kommunen, Tobias Arvidsson var också på plats och berättade hur politikerna i kommunen ser på projektet. Att de tycker att det skulle vara bra för både närområdet och Norrtälje som stad och kommun står klart. Däremot har de svårare att binda upp sig för något långsiktigt åtagande. Men föreningen för diskussioner med dem om hur vi tillsammans skulle kunna konstruera en organisation för huvudmannaskapet, och här tror vi att vi, tillsammans med lokala företag kan hitta en lösning. Detta är en avgörande fråga för projektets framgång. För att få tillstånd att öppna sundet av Mark- och miljödomstolen krävs en trovärdig och stabil huvudman.

Nu laddar vi om för att komma igång med ännu fler frågor som vi ska ha på lats i vår ansökan, som vi hoppas kunna lämna in i slutet av året.