Efter årsmötet – vi fortsätter driva opinion

Årsmötets inspel till styrelsen var tydlig – vi ska fortsätta driva opinion för ett öppnande av Nenningesund – och lägga i en lite högre växel för att påverka politikerna i Norrtälje kommun. Det är en strategi som också Index Residence välkomnar.

Förutom att vi på årsmötet redogjorde för året som gått (här kan du läsa verksamhetsberättelsen), hade vi besök av Index Residence VD Rickard Haraldsson och projektledare Susanne Wedin. Fastighetsutvecklaren Index Residence har köpt marken där större delen av sundet ska gå. Index är positiva till att öppna sundet och har tagit på sig rollen som huvudman för projektet och är nu den som aktivt kan driva det framåt.  Styrelsen har under året som gått bl a lämnat över all den information vi samlat för att sammanställa en ansökan om att öppna sundet till Mark- och miljödomstolen till Index Residence.

 

Index Residence VD, Rickard Haraldsson och projektledare Susanne Wedin deltog i mötet.

”Vi har tagit oss an uppgiften och jobbat igenom materialet som föreningen jobbat fram under åren, berättade Rickard. Han poängterade också att Index tycker att det är bra att ha en förening som har förankring i området så att det inte ”bara blir skrammel från en part”.

Index Residence har stora planer för den fastighet de köpt. De ska bygga ett konferenshotell och ett större antal villor i området. Idén bakom är att skapa en naturnära upplevelse genom att erbjuda friluftsaktiviteter och bygga på ett sätt som både ge utrymme och som passar in i området. Och Rickard är övertygad om att läget de valt för sin satsning är rätt.

”Detta är Stockholms finaste område”, konstaterade han.

Ett 30-tal personer samlades för att delta i årsmötet.

För Index är det dock viktigt att fortsatt driva projekten för sig. De har fått ja från kommunen att ta fram en detaljplan för området och håller som bäst på att göra det. Men de kopplar inte samman det med öppnandet av Nenningesund, även om sundet på många vis skulle stötta deras övergripande idé för området.

De har också stött på samma utmaning med kommunen som vi i styrelsen har gjort i våra diskussioner med dem.

Index har tagit på sig huvudmannaskapet för projektet men de vill ha Norrtälje kommuns uppbackning för att bl a gemensamt kunna söka EU-medel och för att lösa driften och förvaltningen framåt. Och i den frågan är det fortsatt svårt att få gehör.

I detta läge ser styrelsen – och årsmötet – att uppdraget framåt är att verkligen satsa på att driva opinion i frågan för att i slutänden påverkar politikerna. Ett konkret förslag som kom upp är att styrelsen ska anlita en kommunikationskonsult, vi kom också överens med Index om att styrelsen ska återkomma till dem med förslag om en kommunikationsplan.