Detta har hänt i höst

I veckan hade delar av styrelsen ett mycket givande möte med våra nya kontakter på Norrtälje kommun. Detta är en av höjdpunkterna i höstens arbete – som har pågått lite i det tysta.

Först en liten ursäkt till er som följer vårt arbete: vi har verkligen varit knapphändiga med information denna höst – men förklaringen är enkel. Som ni vet är vi en ideell förening där många i styrelsen gör detta vid sidan av våra vanliga jobb. Och denna höst har flera av oss helt enkelt haft lite för mycket att göra. Vi har ändå jobbat på med de avgörande frågorna, men att uppdatera i våra informationskanaler har fått lida pga detta.

Mötet med kommunen handlade först och främst om en av de avgörande frågorna – den om att Trafikverket avgör om de kan avsätta resurser för att bygga om Rådamansövägen där sundet ska passera. Vi är medvetna om att vi själva måste stå för alla kostnader för detta – men verket gör ändå en bedömning om projektet har en tillräckligt stor allmännytta.

För att diskutera detta och hur vi kan arbeta tillsammans med kommunen framöver träffade Ann Axelsson, Staffan Persson och Bjarne Bjurström Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare och Torkel Andersson, utvecklingsstrateg på Norrtälje kommun. Det blev ett mycket givande möte som bland annat resulterade i att vi får hjälp att uppskatta kostnaderna för att bygga om vägen och att kommunens vattenekolog ska göra en bedömning av miljöeffekterna.

Vi kom också överens om att vid lämpligt tillfälle mer ingående datera upp relevanta personer på kommunen om projektet.

Miljöaspekten har under hösten seglat upp som en allt viktigare fråga. Vi har, tack vare externa experter, uppmärksammats på att miljövinsten av att sugmuddra Öjaren är större än vad vi hittills insett – och att detta kan påverka hela projektet. Inte minst har vi också blivit varse vilka åtagande kommunen har för att säkerställa att havsvikarna inte växer igen. En viktig åtgärd för att tydligare kunna visa på detta är att göra mer omfattande utredning av strömningsförhållandena mellan de två vikarna. Detta kommer vi snarast att genomföra.

Vi har under hela projektet strävat efter att ett öppet Nenningesund också ska bidra till bättre förutsättningar för de närliggande utsatta havsvikarna – och på så sätt även bokstavligen bidra till en levande skärgård. Nu ser vi att detta kan komma att förverkligas.