Välkommen på årsmöte den 24 mars

Lördagen den 24 mars har föreningen årsmöte. Vi håller som vanligt till i församlingshemmet vid Rådmansö kyrka och mötet startar kl 13.00. Alla medlemmar och andra intresserade är varm välkomna.

Det har varit ett händelserikt år, så vi har en hel del att berätta. Vi kommer också att presentera nya spännande förslag om hur vi exempelvis tror att vi kan lösa frågan om huvudmannaskapet och hur lokala företag konkret kan stötta projektet.

Nu finns också ett nytt protokoll från senaste mötet ute: styrelseprotokoll februari