Styrelsemötet den 27 oktober ställdes in pga få deltagare. Nästa möte hålls 25 november. Styrelsen fortsätter under tiden bl a undersöka begäran om arkeologisk undersökning som kommit från Länsstyrelsen.