Vi skjuter upp årsmötet

Som väntat har styrelsen beslutat att skjuta upp årets årsmöte, som enligt stadgarna ska hållas före junis utgång. Vi avvakta Corona-läget och bedömer efterhand när vi kan arrangera mötet.

Vi kommer dock snart att lägga ut verksamhetsberättelsen här på hemsidan för alla att läsa. Vi har i samråd med vår revisor slutfört den och den ekonomiska redogörelsen för att sammanfatta föregående år inom rimlig tid. Vi inväntar barar ett par underskrifeter.

För att ändå ha någon publik verksamhet i sommar – som ni nog känner till är ju även Rådmansödagen inställd – så beslutade styrelsen att genomföra en vandring i juli. Vi ska skicka ut inbjudan till denna före midsommar – själklart hittar ni också anslag runt om i närområdet.

Så, vi hoppas att många av er vill ansluta till denna.

Här hittar ni protokollet från senaste styrelsemötet där vi också lite övergripande diskuterade arbetet framåt och återigen konstaterade att kontakten med Norrtälje kommun är helt avgörande.