Vi planerar för årsmötet

Till alla som undrar hur det blir med föreningens årsmöte – planer pågår. Vi diskuterar tre alternativ: att genomföra mötet i juni på vanligt sätt, att då hålla det utomhus och att flytta fram det.

Styrelsens senaste möte genomfördes över video och vi beslutade då att vi fattar slutgiltigt beslut om årsmötet på nästa styrelsemöte som hålls 18 maj. Vi inser att det även i juni kan vara svårt att samla folk, men vill hålla den möjligheten öppen ett litet tag till. Även om vi önskar locka många så når vi inte upp till 50-gränsen, men vi har stor respekt för att man ändå är tveksam till att delta i möten oavsett hur de arrangeras.

På förra årsmötet ändrade vi också så att kommande årsmöten, under normala förhållanden, ska hållas  före junis månads utgång. Tidigare gällde mars. Detta för att fler av våra medlemmar skulle ha möjlighet att delta, många är ju fritidsboende i området och alla är inte på plats tidig vår.

Vi kommer att ge information så snart vi fattat beslut här på hemsidan – om vi kör kommer ni också att se våra anslag om mötet i området. Formell kallelse publiceras i Norrtelje Tidning fyra veckor före mötet.