Om föreningen

Föreningen Nennngesund är en ideell förening som arbetar för att öppna Nenningesund. Medlemmarna består av både fastboende och fritidsboende i området kring sundet. Vi har ca 210 betalande familjer. Eftersom medlemskapet är kollektivt döljer sig alltså ännu fler individer där bakom. Vi arbetar också aktivt för att engagera lokala företagare i projektet och har bl a stöd av Rådmansö – Frötuna företagarförening. Föreningen startades i sin nuvarande form 2007 av några lokala entusiaster, andra försök att öppna sundet har funnits tidigare, en pådrivande grupp ha bl a Flottans Män i Norrtälje varit.

Styrelsen 2019

Ordförande:
Ann Axelsson, Nenninge

Ledamöter
Birger Winbladh, Hattsundet
Christina Söderman, Nenninge
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Agneta Hellström, Nenninge

Suppleanter
Tor Sjölinder, Västanvik
Anders Börjegård, Räfsnäs
Christer Sandström, Södersvik
Mikael Morén, Björknäs

Övriga förtroendevalda:
Revisorer
Göran Nygren, Nenninge
Kerstin Dahlström, Harängen

Revisorssuppleant
Kalle Eriksson

Valberedning
Gunnar Fagerberg, Nenninge (sammankallande)
Mikael Andersson, Nenninge
Yvonne Jansson, Västanvik

verksamhetsberättelse 2018