Om föreningen

Föreningen Nennngesund är en ideell förening som arbetar för att öppna Nenningesund. Medlemmarna är till största del fastboende och fritidsboende i området kring sundet.

Styrelsen 2017

Ordförande:
Ann Axelsson, Nenninge

Ledamöter
Birger Winbladh, Hattsundet
Jan Mosander, Hattsundet
Christina Söderman, Nenninge
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge

Suppleanter
Tor Sjölinder, Västanvik
Anders Börjegård, Räfsnäs
Christer Sandström, Södersvik
Mikael Morén, Björknäs

Övriga förtroendevalda:
Revisorer
Göran Nygren, Nenninge
Kerstin Dahlström, Harängen

Revisorssuppleant
Ann Bogren Mattsson

Valberedning
Gunnar Fagerberg, Nenninge (sammankallande)
Mikael andersson, Nenninge
Yvonne Jansson, Västanvik

Verksamhetsberättelse 2016