Bli medlem

Anmäl dig här som medlem till föreningen Nenningesund. Betala in avgiften, fyll i formuläret och skicka till oss.

Roslagens Sparbank
Bankgiro: 5950-9323
Plusgiro: 300203–7

Medlemsavgiften är 200 kronor per person och år.