Januaris möte

Nu påbörjar föreningen förberedelserna till årsmötet som äger rum 21...


Nästa möte i januari

På senaste styrelsemötet beslutades att inte ha något möte i december,...


Nytt protokoll

Nu finns novemberprotokollet under fliken protokoll. Styrelsen beslutade bland...


Möte med Länsstyrelsen

I senaste styrelseprotokollet kan man läsa om mötet som några av styrelsens...


Nästa möte 19 november

I väntan på protokollet från senaste styrelsemötet, finns ett datum för...


Nytt protokoll

På senaste mötet förberedde styrelsen ett möte med Länsstyrelsen....


Skisser tar form

Nu finns protokollet för senaste styrelsemötet ute under fliken protokoll....


Torr vandring

Ett 15-tal personer slöt upp till årets vandring längs sundet 11 juli....


Vandra längs sundet 11 juli

Årets vandring längs den sträckning där Nenningesund ska gå sker fredagen...


Nytt protokoll

Vi jobbar nu för att lämna in en ny ansökan till miljödomstolen i höst. I...