Nytt protokoll att läsa

Förberedelserna för nya ansökan till Miljö- och markdomstolen fortsätter....


Höststart

13 augusti höll föreningen första styrelsemötet efter årets semestrar.En...


Protokoll för juni

Senaste styrelseprotokollet finns nu under fliken protokoll. Nästa möte hålls...


Nästa möte

Styrelsen ses igen 24 juni 18.30, hemma hos styrelseledamoten Olle Zetterberg....


Arbetsgrupp tar ansökan vidare

Arbetsgruppen som styrelsen bildat för att konkret komma vidare med ansökan...


Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång 19 maj, kl 19.00.


Nytt protokoll att läsa

En arbetsgrupp i styrelsen ska se över hur föreningen och Norrtälje kommun...


Kommande möten

21 mars är det dags för årsmöte, styrelsen träffas en timme i förväg, kl...


Positivt möte med kommunen

På senaste styrelsemötet rapporterades om ett positivt möte med...


Senaste mötet

Snart dags för årsmöte, styrelsen ägnade stora delar av senaste mötet till...