Årsmöte

Den 25 mars hölls föreningen årsmöte. Här nedan delar vi verksamhetsberättelsen…


Senaste protokollet

Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet att läsa. Föreningen beslutade…


Här står projektet i dag – en lägesbeskrivning

Den 25 mars är det dags för årsmöte i Föreningen Nenningesund, då kommer vi…


Läs om vårt möte med Norrtälje kommun

På senaste styrelsemötet redogjordes för ett möte med Norrtälje kommun som…


Möte med miljökonsulter

17 januari träffade delar av styrelsen två miljökonsulter som kom med inspel…


Årets sista möte

På årets sista möte beslutades bl a att anordna ett möte med två konsulter som…


Kommande möten

Nästa styrelsemöte äger rum den 6:e december. Preliminärt datum för januari är…


Nya protokoll

Nu finns de två senaste protokollen att läsa. Vi beklagar att det dröjt något.…


Höstens möten inbokade

Till alla styrelsemedlemmar – boka in följande datum för höstens möten: 22…


Rivstart inför hösten

På senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut om nya former för arbetet framåt.…