Rivstart inför hösten

På senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut om nya former för arbetet...


Här står vi i dag – en lägesbeskrivning

De vanligaste frågorna vi i Föreningen Nenningesund får av medlemmar och...


Nästa möte i augusti

Styrelsen tar ett litet sommaruppehåll och träffas igen onsdag 17 augusti i...


Ladda ner vår nya broschyr

Föreningen har tagit fram en  ny broschyr med information om projektet och...


Läs senaste protokollet

På senaste mötet diskuterades bl a ett förestående möte med Länsstyrelsen...


Nästa möte

16 juni träffas styrelsen för nästa möte kl 18.30 i FOS-huset på Campus...


Senaste protokollet

Nu finns protokollet från styrelsemötet i maj att läsa. Styrelseprotokoll maj...


Rätt datum tisdag 24 maj!

Det har dessvärre rått lite förvirring kring datumet för nästa...


Senaste protokollet

Nu finns protokollet för aprils styrelsemöte att läsa:...


Nästa möte i ny lokal

Nästa styrelsemöte hålls 20 april kl 18.30. Styrelsen ses då i nya lokaler i...