Styrelsemöte 28/6

Nästa styrelsemöte ska hållas kl 18.30 28 juni, hemma hos ordförande.…


Senaste mötet

På styrelsemötet 26 maj avrapporterades bl a att förslag till avtal om rådighet…


Nästa styrelsemöte 26 maj

26 maj är det dags för nästa styrelsemöte för föreningen.  Kl 18.30 i Flottans…


Senaste protokollet

Nu finns styrelseprotokollet från senaste mötet under fliken protokoll. Om ni…


Vi går vidare utan EU-bidrag

Föreningen har fått ett underhandsbesked om att vi förmodligen inte får medel…


Årsmötesprotokoll

Lite sent, men finns nu protokollet från årsmötet här på hemsidan under…


Presentation från årsmötet

Nu finns en powerpointpresentation över föreningens årsmöte att ladda ner. Vi…


Ny hemsida

Föreningen Nenningesund har fått ett nytt utseende på sin hemsida. Än så länge…


Styrelsemöte 28 februari

På senaste styrelsemötet rapporterades bland annat att vi nu har en grundkarta…


Facebook

Föreningen finns nu också på facebook. Även där ska vi fortlöpande lägga ut…