Styrelsemötet framskjutet

Föreningens möte onsdagen den 14 november har skjutits fram eftersom så många…


Protokoll

På senaste styrelsemötet diskuterades hur föreningen ska gå till väga när vi…


Nästa möte

23 oktober är det dags för nästa styrelsemöte.


Läs om senaste mötet

Protokollet från septembers styrelsemöte finns nu under fliken protokoll.


Senaste mötet

Nu finns protokollet från augustis styrelsemöte under fliken protokoll. Där…


Senaste protokollet

På senaste styrelsemötet konstaterades att en ansökan till Mark- och…


Nytt protokoll

Nu finns majs styrelseprotokoll att läsa under fliken protokoll.


Studiebesök

Vid nästa möte gör styrelsen ett studiebesök för att titta på muddringen vid…


Nästa styrelsemöte

Nästa möte för Nenningsunds styrelse hålls 2 maj i Flottans mäns lokaler i…


Läs om årsmötet

Den 31 mars höll föreningen årsmöte i Rådmansö kyrkas församlingshem. Hela…