Senaste protokollet

Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet att läsa. Föreningen beslutade…


Här står projektet i dag – en lägesbeskrivning

Den 25 mars är det dags för årsmöte i Föreningen Nenningesund, då kommer vi…


Läs om vårt möte med Norrtälje kommun

På senaste styrelsemötet redogjordes för ett möte med Norrtälje kommun som…